Algemene voorwaarden

Uw goedkeuring van deze voorwaarden gebeurt effectief op de check-out pagina bij u aankoop. Daar vinkt u aan dat u de ‘algemene voorwaarden’ gelezen hebt en goedkeurt & kunt u deze nogmaals raadplegen.

Mijn bestelling

Onderneming
Voor uw bestelling sluit u een overeenkomst af met Private Dining BV BE0673581757 Antoon Catriestraat 39H 9031 DRONGEN (BELGIË). Onze dienst bestaat erin om met véél zorg en passie uw bestelling in te pakken en te versturen naar uw leveradres.

Wanneer gebeurt mijn betaling

Wekelijks zal het bedrag van uw pakket via domiciliëring of bankopdracht betaald worden. Wij werken hiervoor samen met Mollie Payments. Zo verloopt uw betaling steeds binnen een veilige omgeving. Bedrijven ontvangen hun factuur via Billit op het einde van de maand. Het kan soms tot 5 werkdagen duren voordat uw betaling via domiciliëring goedgekeurd wordt door uw bank en van uw rekening gaat. Het is niet toegestaan om gedomicilieerde bedragen voor reeds geleverde bestellingen terug te vragen via uw bank. U zal hiervoor dan opnieuw een betaalverzoek ontvangen.

Mijn bestelling annuleren of aanpassen.
Wij werken met bederfbare producten. Het is niet mogelijk om uw geplaatste éénmalige bestelling te annuleren. Wenst u een aanpassing van uw bestelling dan kan u dit tot 5 werkdagen voor uw levering doorgeven via info@versleverancier.be

Wanneer krijg ik mijn order?

Je bepaalt zelf wanneer je je order krijgt op maandag, woensdag of vrijdag. Dit wordt bepaald o.b.v. de leverdag van je allereerste box. Bv. kies je voor een maandag als eerste leverdag dan gebeuren de daaropvoglende bestellingen ook op maandag. Wens je eenmalig je leverdag te verplaatsen dan kan dit door ons ten laatste 1 week voorgaand aan uw leverdag via admin@versleverancier.be
We leveren jouw pakket op de dag zoals u gevraagd heeft. Indien dit door omstandigheden niet lukt hebben wij het recht om uw bestelling de komende 3 werkdagen af te leveren.

Abonnementen

Kan ik mijn abonnement pauzeren?

Je kan je abonnement pauzeren door dit 1 week voorafgaand aan je eerste gepauzeerde leverdag te laten weten via www.versleverancier.be/my-account

Kan ik mijn abonnement stoppen?

U kunt ten alle tijde uw abonnement stoppen. Indien 2 verzoeken tot betaling blijven openstaan wordt uw abonnement geschorst. Wij het recht om zelf te beslissen dat uw abonnement wordt gestopt of geweigerd. U kan eigenhandig uw abonnement stoppen in ‘mijn account‘ op onze website. Dit kan tot 5 werkdagen voor uw levering.

Box switch – kan ik mijn huidige box laten vervangen door een andere box?

U kunt 4 keer per jaar uw huidige abonnementsbox vervangen door een andere box die binnen hetzelfde concept valt (basisbox) of boxen binnen dezelfde prijssetting. Dit kan via ‘mijn account

Onze algemene voorwaarden betreffende eenmalige bestellingen blijven ook hier van toepassing en worden aangvuld met bovenstaande info.

De levering:
Uw levering wordt aangeboden door de Versleverancier of door één van onze externe partners. Wij bieden uw levering maximaal 2 keer aan, hierna schenken wij uw verse producten aan de voedselbank. Hiervoor kan u geen terugbetaling aanvragen. Indien u niet thuis bent kan u steeds bij notities vermelden waar wij uw pakket mogen achterlaten. Wij beschikken over een FAVV vergunning voor het leveren van uw verse producten.

Schade, verloren pakket of bederf

Schade aan mijn bestelling of het pakket werd niet geleverd

Wij doen ons uiterste best om uw pakket op de door u gekozen leverdag aan te bieden. In het geval dat wij uw pakket niet geleverd hebben op de gekozen leverdag en u via uw track & trace code onvoldoende informatie heeft over de status van uw pakket. Kan u ons mailen naar admin@versleverancier.be

 

1. Schade aan mijn pakket: Gelieve foto’s van de schade door te sturen naar admin@versleverancier.be . Wij bekijken uw schadegeval en zorgen voor een compensatie van uw bestelling. Bij grote schade (+50% van uw bestelling) kan u een nieuw pakket verwachten op kosten van de Versleverancier. Bij kleine schade ontvangt u een tegoedcode of leveren wij u de beschadigde producten opnieuw bij uw volgende bestelling.

2. mijn pakket werd niet geleverd. Mail ons en wij zoeken samen voor u wat er aan de hand is.

3. Er ontbreekt een product: Het kan zijn dat een artikel niet in voorraad is of niet door onze kwaliteitscontrole geraakt. We hebben dan het recht om u een gelijkaardig product van dezelfde waarde aan te bieden, het artikel bij een volgende levering aan te bieden of u een terugbetaling uit te voeren. Het is niet mogelijk om meerdere van deze suggesties te combineren.

4. termijn van uw klacht: Klachten dienen binnen de 24 uur na het leveren van uw pakket te worden gemeld via admin@versleverancier.be . Klachten met betrekking tot een deel van het geleverde kunnen geen aanleiding zijn tot  afkeuring door de Klant van de gehele levering.

Prijzen 

 1. Prijzen zijn in Euro’s en inclusief BTW.
 2. Genoemde prijzen zijn exclusief eventuele bezorgkosten. Bezorgkosten worden apart van de prijs weergegeven. Voor bezorging aan een zakelijk adres buiten de residentiele omgeving kunnen aanvullende bezorgkosten in rekening worden gebracht.
 3. Prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten.
 4. Versleverancier behoudt zich te allen tijde het recht voor om prijzen te wijzigen. Dit zal uiteraard altijd vooraf aangekondigd worden. Indien de Klant niet akkoord is met de prijswijziging kan de Klant de overeenkomst opzeggen in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden.

Aansprakelijkheid 

 1. Versleverancier is tegenover Klanten en/of derden nooit aansprakelijk voor schade welke geheel of gedeeltelijk, direct of indirect, het gevolg is van de kwaliteit (waaronder te rekenen – maar niet uitsluitend – eventuele besmettingen en ziektes) van de door Leverancier  verstrekte producten.
 1. Boerschappen is tegenover Klanten nooit aansprakelijk voor schade welke geheel of gedeeltelijk, direct of indirect, het gevolg is van handelen of nalaten van derden, waaronder – maar niet uitsluitend – haar Bezorgpartners.
 2. De vergoeding door Versleverancier van de eventueel door de Klant geleden directe schade uit welke hoofde dan ook, zal niet hoger zijn dan de factuurwaarde van het geleverde. 4. Versleverancier is niet aansprakelijk voor enige indirecte schade, waaronder – maar niet uitsluitend – begrepen gevolgschade, gederfde winst en/of besparingen.
 3. De Klant is verantwoordelijk voor het opgeven van volledige, actuele en juiste informatie. Versleverancier kan niet aansprakelijk worden gehouden voor enige schade als gevolg van onjuist, niet actuele of onvolledig opgegeven informatie door de Klant.
 4. Bij de Bestelling geleverde informatie, waaronder – maar niet uitsluitend – productinformatie, bereidingsinformatie en/of etiketten, dienen zorgvuldig te worden gelezen. Versleverancier is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van het niet zorgvuldig lezen van de bij de  Bestelling geleverde informatie en/of het niet handelen in overeenstemming met verstrekte  informatie.
 5. Versleverancier kan niet aansprakelijk worden gehouden voor enige schade en/of enig verlies als gevolg van het niet met bekwame spoed in de koeling plaatsen van geleverde Bestellingen en/of het op andere wijze niet zorgvuldig omgaan met geleverde Bestellingen door de Klant.
 6. Versleverancier is niet aansprakelijk voor enige schade en/of enig verlies als gevolg van het niet beschikbaar zijn van haar website en/of een account van een Klant.

Bedenktermijn 

Op de online Bestellingen van de Versleverancier is de wettelijke bedenktermijn voor consumenten niet  van toepassing, aangezien het gaat om de levering van zaken die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben.

Privacy en cookie beleid 

Zie hiervoor de privacy en cookie verklaring.

Geschillenregeling 

 1. Op alle overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, alsook op deze Algemene Voorwaarden en/of geschillen die op enige wijze verband houden met overeenkomsten en/of deze Algemene Voorwaarden, is het Belgisch  recht van toepassing.

2. Alle geschillen met betrekking tot of voortvloeiend uit de tussen Versleverancier enerzijds en  de Klant anderzijds gesloten overeenkomst, waarop deze Algemene Voorwaarden van  toepassing zijn, alsook met betrekking tot deze Algemene Voorwaarden en/of geschillen die  op enige wijze verband houden met overeenkomsten en/of deze Algemene Voorwaarden,  zullen uitsluitend kunnen worden beslist door de bevoegde rechter in Gent.