Algemene voorwaarden

De foodboxen zijn een concept van Private Dining waarbij we het promoten, aanbieden en verkopen van korte keten, lokale, kwalitatieve & dagverse producten centraal stellen. De box met verse producten wordt samengesteld volgens het dagaanbod op de markt en die van de telers. Waarbij Private Dining de  producten ophaalt worden bij de telers zelf, lokale projecten of vroegmarkt. Persoonlijk samengestelde boxen worden niet aangeboden. De box met bereide producten is o.b.v. door Private Dining zelf bereide gerechten of creaties.

Wij werken met verse producten rechtstreeks van de telers, lokale projecten of vroegmarkt. Deze producten zijn gevoelig voor temperatuur, omgevingsparameters,… hou hiermee rekening dat dit een impact kan hebben op uw box en dat wij alles in daad stellen om uw producten zo kwalitatief mogelijk af te leveren.

Wij werken met mensen – een fout kan altijd gebeuren, fouten maken is menselijk. Indien dit in ons deel van het proces plaats heeft gehad vragen we u ons dit vriendelijk te melden zodat wij ook het nodige kunnen doen om dit recht te zetten.

Vragen, klachten, informatie…. kunnen bezorgd & wordt beantwoord enkel & alleen via mail admin@versleverancier.be

Wat als ik niet tevreden ben over de inhoud van mijn box

Indien u niet tevreden bent over de inhoudelijke samenstelling van uw box dan kunt u dit melden via admin@versleverancier.be of bij afgifte aan de chauffeur.

Tevens kunt u volgende acties ondernemen:

u brengt de box in dezelfde staat terug naar ons atelier adres ‘Private Dinign Antoon Catriestraat 39b –Drongen’. Waarbij u een andere box mag ontvangen.

U meld bij afgifte dat u niet tevreden bent & de chauffeur kijkt welk gevolg er dient gegeven te worden aan uw opmerking.

Indien u zelf de box niet in ontvangst kunt nemen kunt ook een mails sturen naar admin@versleverancier.be samen met een foto van de inhoud of van de producten waarover u niet tevreden bent.

De box wordt samengesteld o.b.v. de aanwezigheid van verse & lokale producten door ons aangekocht. Wij weten (tenzij anders gecommuniceerd bij onze productomschrijving) nooit vooraf welke groenten of fruit aanwezig zijn in de box. Wij kunnen rekening houden met 1 aanpassing van uw box geselecteerd in uw bestellingsformulier. De overig gevraagde aanpassingen kunnen wij niet garanderen maar met deze producten kunt u mogelijks uw buur inspireren.

Wat als iets misloopt in ons deel (aandeel versleverancier) van het proces:

Ons deel van het proces omvat aankoop van de producten, koelhouden van de producten, vullen van de boxen, transport. Indien hier iets fout liep en wij dit vastgesteld hebben dan verwittigen wij de mogelijks getroffen klanten binnen de 24H om dit te informeren en een compensatie of een rechtzetten van de situatie aan te bieden. Het effectief rechtzetten en hieraan een actie koppelen kan langer duren dan 24H en hier wordt u dan ook over geïnformeerd.

Indien uw product schade opliep en dit gaat over een alleenstaand geval dan zijn onderstaande acties van toepassing

Welke acties onderneemt Private Dining BV indien u niet tevreden bent met de inhoud van de box

U bent niet tevreden over de kwaliteit van de producten & u brengt de box in de afgeleverde staat naar Drongen – U ontvangt een nieuwe boxe  in tweevoud van de producten.

U bent niet tevreden van de kwaliteit van de producten en u stuurt ons een foto van de betreffende producten – U ontvangt een code om bij een volgende bestelling compenserende producten te ontvangen.

Het betaalde bedrag wordt in geen enkele omstandigheid terugbetaald.

Compenserende, gratis of promoproducten worden nooit kosteloos nageleverd tenzij ze bijgeleverd worden met een nieuwe bestelling.

Levering van de box

Wat zijn de stappen in het leveren van de box

Wij bellen aan & wachten totdat de deur geopend wordt (o.b.v. covid19-tijd nemen we de nodige voorzorgsmaatregelen om conform de afspraken te werken)

Indien niemand aanwezig is wordt er een poging gedaan om het pakket af te leveren bij naast gelegen buren (poging bij max. 2 buren).

Indien u ons een drop-off locatie doorgaf wordt het pakket hier afgeleverd.

Indien voorgaande poging het niet mogelijk maakte om de box af te leveren wordt de box in de schaduw op dat moment aanwezig of overdekt geplaatst. Indien hiertoe geen mogelijkheid is wordt de box nagelaten aan de voordeur.

Het in ontvangst nemen van de box van de chauffeur staat gelijk aan het akkoord gaan met de inhoudelijke samenstelling van de box – klachten hierover kunnen dan nog enkel overgemaakt worden via mail.

Wat als er iets misloopt in uw deel (klant) van het proces

Het foutief of niet afleveren van een box naar aanleiding van ‘niet of onvoldoende zichtbaar zijn van huisnummer’, ‘foutief ingevuld adres of ontbrekende info in het adres’, is de verantwoordelijkheid van de klant. Hier wordt geen compenserende box nageleverd.

 

Leverregio

Onze standaardleverregio is Gent & in een straal van 20km rondom. De gedetailleerde info kunt u terugvinden op onze website en op basis van deze info wordt ook bepaald of wij u order kunnen leveren of niet. Indien u een order aanvraagt op een adres dat zich enkel in de leverregio’s bevinden die enkel op woensdag aangeleverd worden dan ontvangt u een bericht dat uw order werd verplaatst naar de eerstvolgende leverdag van deze regio. Concreet kan dit betekenen dat u pas de avond voorafgaand aan de door u aanvankelijk geselecteerde leverdag dit bericht ontvangt en wij alsnog kunnen overgaan tot een verplaatsing van die leverdag.

Overgaan tot levering

We gaan over tot levering indien het bedrag zichtbaar is op onze rekening. U kunt steeds proberen om bij directe overschrijving ons uw overschrijvingsbewijs door te mailen zodat wij deze info kunnen opnemen bij uw bestelling en alsnog over kunnen gaan tot levering van uw box op de door uw gevraagde dag.

De box wordt geleverd op maandag, woensdag, vrijdag, 8H & 16H. Indien u in deze tijdspanne uw box niet ontvangen heeft en u geen tegenbericht van ons ontving vragen wij u vriendelijk ons te contacteren. Binnen de planning wordt nagegaan of uw box de dag zelf of bij de volgende leveringdag kan geleverd worden. Bestellingen worden aanvaard t.e.m. respectievelijk zondag 20H, dinsdag 21H & donderdag 21H. Besteld u na dit einduur met als leverdatum de dag daaropvolgend kunnen wij u niet garanderen dat u box die gewenst dag geleverd wordt en wordt uw levering automatisch verplaatst naar de eerstvolgende leverdag van uw regio.

Wat indien u uw bestelling wenst aan te passen

U kunt uw bestelling aan passen door een mail te sturen admin@versleverancier.be en hierbij uw bestelnummer te vermelden. U aanpassing is pas verwerkt indien u een mail ontvangt waarbij de verwerking ook expliciet gemeld wordt.

U kunt ook inloggen op onze webshop en uw bestelling zelf aanpassen.

Telefonische aanpassingen kunnen niet opgenomen worden.

De prijs van de box omvat het volgende

  • Aankoop, transport, ophalen & koeling van de producten
  • Bereiding van de producten (enkel van toepassing bij ready to eat box)
  • De verse producten zelf
  • De box zelf – houten kratje & fles van sap
  • Transport naar het door u gecommuniceerde adres

Mag / kan mijn bestelling geweigerd worden

Uw bestelling kan ten allen tijde geweigerd worden o.b.v. uw bestellings-, betalingsgeschiedenis, vorm van communicatie, logistieke & transport redenen… Indien u reeds het bedrag overgemaakt had op onze rekening wordt dit bedrag integraal teruggestort op dezelfde rekening als vanwaar het bedrag werd overgemaakt.

Algemene voorwaarden voor PARTICULIERE abonnementen

Momenteel is de abonnement-formule enkel van toepassing op wekelijkse boxen.

 

Wanneer gebeurt mijn betaling

Voor de wekelijkse boxen gebeurt de betaling automatisch telkens op maandag.

 

Wanneer krijg ik mijn order?

Je bepaalt zelf wanneer je je order krijgt op maandag, woensdag of vrijdag. Dit wordt bepaald o.b.v. de leverdag van je allereerste box. Bv. kies je voor een maandag als eerste leverdag dan gebeuren de daaropvoglende bestellingen ook op maandag. Wens je eenmalig je leverdag te verplaatsen dan kan dit door ons ten laatste 1 week vooragaand aan uw leverdag via admin@versleverancier.be

 

Kan ik mijn abonnement pauzeren?

Je kan je abonnement pauzeren door dit 1 week voorafgaand aan je eerste gepauzeerde leverdag te laten weten. Wij noemen dit de wild-card Je hebt het recht op je abonnement 4 ordermomenten te pauzeren. Zijn deze pauze-momenten opgebruikt dan kunt u nog altijd uw box laten leveren op ander adres of schenken aan een goed doel. Uw abonnement pauzeren doet u door een mailtje te sturen naar admin@versleverancier.be

Gedurende de 4 pauzemomenten wordt ook de betaling van uw box stop gezet.

Kan ik mijn abonnement stoppen?

U kunt ten alle tijde uw abonnement stoppen. Indien 2 verzoeken tot betaling blijven openstaan wordt uw abonnement geschorst. Wij het recht om zelf te beslissen dat uw abonnement wordt gestopt of geweigerd.

Box switch – kan ik mijn huidige box laten vervangen door een andere box?

U kunt 4 keer per jaar uw huidige abonnementsbox vervangen door een andere box die binnen hetzelfde concept valt (basisbox) of boxen binnen dezelfde prijssetting. U brengt ons hierover op de hoogte via admin@versleverancier.be ten laatste 1 week voorafgaand aan de door u gekozen leverdag

Wat als ik een 2e box extra wil bestellen?

Wenst u eenmalig een extra box te bestellen dan kan dit aan dezelfde prijs als uw abonnementprijs. U ontvangt hiervoor een kortingscode die u kunt gebruiken bij het aankopen van uw extra box. De korting & gelijkstemmen van prijs wordt op die manier vervolledigd.

 

Onze algemene voorwaarden betreffende eenmalige bestellingen blijven ook hier van toepassing en worden aangvuld met bovenstaande info.