Ook wij willen tekenen om een ‘veilig’ bedrijf te zijn en dit conform de GDPR-wetgeving
Hieronder geven we kennis wat ons privacy-beleid omvat & de verwerking van klantengegevens

 • klantengegevens worden bewaard indien deze uitdrukkelijk werden gecommuniceerd. Hetzij door het nalaten van mailgegevens via ‘zet mij op de mailinglijst’ – hetzij door het nalaten van contactgegeven bij aanvraag of offerte op onze website of via e-mail.
 • Gegevens worden enkel gebruikt voor intern gebruik & niet doorgespeeld aan derden.
 • Het intern gebruik van klantengegevens omvat: klantengegevens voor opmaak van factuur, klantengegevens voor het verzenden van de nieuwsbrief, persoonlijke mailing naar aanleiding van vraag of voorstel, offerte opmaak & versturen.
 • De klantengegevens worden off-line bewaard & in GDPR-genormeerd programma voor nieuwsbrieven (mailchimp) of CRM-systeem voor facturatie & offerte (Teamleader)
 • Inschrijven op de mailingslijst maakt dat de klant maximaal 5 nieuwsbrieven per jaar ontvangt.
 • Vragen rond gebruik van klantengegevens of het melden van een klacht hier omtrent kan rechtstreeks via info@private-dining.be
 • Het ontvangen van een e-mail is tegelijkertijd een toestemming voor het gebruik van de klantengegevens echter dit louter en alleen voor doeleinden die conform de e-mail, vraag zijn.
  Er kan steeds contact opgenomen via info@private-dining.be voor volgende zaken omtrent gebruik van klantengegevens:
 • Correctie of verwijdering van uw gegevens – uw klantengegevens kunnen ten alle tijden aangepast of verwijderd worden dit door ons per e-mail op de hoogte te stellen.
 • Gegevens die door ons bewaard worden omvatten: naam, telefoonnummer, adres, e-mail.
 • Verdere informatie betreffende persoon is niet noodzakelijk voor de organisatie en verwerking van onze diensten & producten.
 • Bij een mogelijk lek van klanten-informatie wordt dit maximaal binnen de 72H na kennis te hebben genomen gemeld aan de Privacy Commissie en aan de betrokken klant(en)
 • Verdere informatie verstrekt via rechtstreekse communicatie als vertrouwelijke informatie van onze bedrijfsklanten wordt niet verder gecommuniceerd. Zo worden referenties van klanten enkel opgenomen na schriftelijke toestemming.
 • Foto’s & overig materiaal hetzij visueel of auditief waarop personen te herkennen zijn worden pas gebruikt in de communicatie na uitdrukkelijke toestemming van de betreffende perso(o)n(en) of organisatie. De betreffende personen of organisatie kunnen ook ten alle tijden vragen het materiaal te verwijderen.
 • Mogelijke wijzigingen of uitzonderingen op ons privacy-beleid worden aanvankelijk aan de betreffende klant gecommuniceerd